line decor
  
line decor
     
 
 
 
 
 

Tirsdag 07.03 2017, kl. 18.00:
Herbarietirsdag - første gang tirsdag 7. mars kl. 18!
Østlandsavdelingen har bestemt seg med å gjøre suksessen med tirsdagsturer
til et helårstiltak - og da i perioden november-mars som HERBARIETIRSDAG. 
Vi har fått lov av karplantekonservator Charlotte Sletten Bjorå ved Herbariet på Tøyen til å komme og bruke Botanisk museum som base første tirsdag i
disse månedene.

Dette blir en mulighet til å bearbeide resultatene av feltsesongen:

- jobbe med pressete planter du har etter sesongen
- jobbe med artslister og kart du har fra sommerens turer - foreningens eller egne
- jobbe med foto
- jobbe med Artsobservasjoner
- prate, diskutere og ha det hyggelig!

Vi vil også (hvis det er ønske om det) etterhvert kunne ha miniseminarer om f.eks. vanskelige artsgrupper.

Når det gjelder pressete planter, må vi følge museets rutiner: planter som
kommer utenfra, skal kun håndteres i underetasjen (uren sone), og hvis de skal videre i systemet (overleveres til herbariet), må de fryses. Det betyr at
om du har hatt med pressete planter på én herbarietirsdag og jobbet med
dem i underetasjen, og legger dem (merket) i fryseren, så kan de neste herbarietirsdag tas med opp i lunsjrommet, og du kan jobbe med dem
der - og så evt. overlevere dem til herbariet om det er det du har tenkt.

Vi kjører i gang nå, med én herbarietirsdag før sesongen og tirsdagsturene
starter.

Denne gangen blir det en generell brainstorm om hva folk ønsker av dette tiltaket. Vi kan også ta en liten ekskursjon inn i karplanteherbariet for dem som ikke har sett det. Ellers blir tida fri til det du har lyst til å bruke den til!

Vi bruker først og fremst lokalene i underetasjen og lunsjrommet. Museet har grei gjestenett-tilgang (du får kode sendt til mobilen), så ta gjerne med PC
om du ønsker.

For styret i ØLA
Jan m.fl.

Torsdag 16.03 2017, kl. 19.00:

ÅRSMØTE I ØLA .
med etterfølgende foredrag om kaktusfamilien Cactaceae ved Geir Arne Evje.

Sted: Cafè Abel, John Colletts plass (Vestgrensa 2) ved Blindern.
Forslag eller saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende
innen 01.03.2017.
styret@nbf-ostland.no.

Vårt møtested(er)

Vi skifter møtested, nå er vi på Cafe Abel,
Asylet på Grønland (møterommet innerst i gården) har gjennom noen år vært
vårt faste møtested, men ble kanskje litt for lite. Derfor har vi nå oftere benyttet
Cafe Abel, Vestgrensa 2 – ved Blindern. Cafe Abel er heretter vårt førstevalg.
Trikk og Buss til John Colletts plass.

Cafe Abel, i lokalet i underetasjen.

Asylet - ikke så ofte lenger.


Velkommen!

Nær innpå er den jo svært så vakker, småengkall.

NBF-PlanteFoto