line decor
  
line decor
     
 
 
 
 
 
 
 
Lenker

Her har vi tenkt å samle lenker til aktuelle hjemmesider. Vi vil i hovedsak satse på nettsteder som har en viss lokal tilknytning til ØLAs område og som kan ha interesse for medlemmene våre. Inntil videre har vi kun lagt ut noen få eksempler på hva vi mener, og vi tar mer enn gjerne imot forslag til flere lenker.

Artsobservasjoner - Rapporterinssystem for karplanter,
moser, alger, sopp og lav.

http://artsobservasjoner.no/

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus(NOA)
http://naturvernforbundet.no/noa

Maridalens Venner
http://www.maridalensvenner.no/

Østmarkas Venner
http://www.ostmarkasvenner.no/

Østensjøvannets Venner
http://www.ostensjovannet.no/

Lillomarkas Venner
http://www.lillomarkasvenner.no/

Nationalnyckeln ... nationalnyckeln til sveriges flora og fauna.
http://www.nationalnyckeln.se/

Välkommen till Svenska Botaniska Föreningen!
http://svenskbotanik.se/

SABIMA ... samarbeidsrådet for biologisk mangfold.
http://www.sabima.no/

NBF – Plantefotoarkiv
http://www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/plantefoto/index.htm

 
 
NBF-PlanteFoto