line decor
      
line decor
     
  Datoer med Blå overskrift.
Bekreftet OK

Datoer med RØD overskrift
Mangler info eller er noe usikker

 

Onsdag 15.1, kl. 18–21:
Ny Lids flora – hva skjer?
Foredrag ved Reidar Elven og Hanne Hegre.
Sted: Humanistskolen, Ullevål stadion, Sognsveien 75A, inngang trappetårn A.
Offentlig transport: T-banen til Ullevål stadion. Ca. 200 meter og gå derfra.
Det blir enkel servering av kaffe, te og kjeks.


Torsdag 30.1, kl. 18–21:
Naturmangfoldloven, og hva kan vi gjøre for å ta vare på nærnaturen
Foredrag ved SABIMA. SABIMA er en paraplyorganisasjon for flere grønne
foreninger, blant andre Norsk Botanisk Forening. De kommer med tips og råd for
hvordan både større etater og enkeltpersoner kan bidra til å ta vare på levesteder
for planter og dyr. Gå ikke glipp av årets kanskje viktigste foredrag.
Ta også en titt på SABIMAs hjemmeside: www.sabima.no
Sted: Humanistskolen, Ullevål Stadion. Sognsveien 75A. Inngang trappetårn A

Tirsdag 5.2, kl. 18.30:
Herbarietirsdag
Følg også med på Facebook.

Onsdag 12.2, kl. 18–21:
Fra bakterie til plante
Plantene har gått gjennom en turbulent reise for å komme dit de er i dag. Kom og
hør om reisen fra bakterie og videre mot plantene slik vi kjenner dem i dag, og
hvordan plantene for alltid vil ha en zombie inni seg.
Foredragsholder: Carina Rose
Sted: Humanistskolen, Ullevål stadion, Sognsveien 75A. Inngang trappetårn A
Offentlig transport: T-banen til Ullevål stadion. Ca. 200 meter å gå videre


Tirsdag 3.3, kl. 18.30:
Herbarietirsdag
Følg også med på Facebook.

Onsdag 11.3, kl. 18–21:
Årsmøte i ØLA
Etter årsmøtet blir det et foredrag om blomster på frimerker ved Signe Magnus.
Enkel bevertning.
Sted: Spiserommet i Botanisk Museum på Tøyen
Har du saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må de være styret i hende
innen 10.2.2020. Send en e-post til styret på: styret(at)nbf-ostland.no.
Vi trenger også en valgkomité. Vil du bidra her, så ta kontakt med styret
innen 1.12.2019.


Følg også med på Facebook.

 

     Alle er hjertelig velkommen på tur, kurs og møter.        2019

NBF-PlanteFoto