line decor
      
line decor
     
  Datoer med Blå overskrift.
Bekreftet OK

Datoer med RØD overskrift
Mangler info eller er noe usikker

 

Onsdag 12.2, kl. 18–21:
Fra bakterie til plante
Plantene har gått gjennom en turbulent reise for å komme dit de er i dag. Kom og
hør om reisen fra bakterie og videre mot plantene slik vi kjenner dem i dag, og
hvordan plantene for alltid vil ha en zombie inni seg.
Foredragsholder: Carina Rose
Sted: ByKuben, Myntgata 2 – rett ved Kontraskjæret    OBS! Nytt møtested

Tirsdag 3.3, kl. 18.30:
Herbarietirsdag
Følg også med på Facebook.

Onsdag 11.3, kl. 18–21:
Foreløpig avlyst pga Corona
Årsmøte i ØLA
Etter årsmøtet blir det et foredrag om blomster på frimerker ved Signe Magnus.
Enkel bevertning.
Sted: Spiserommet i Botanisk Museum på Tøyen
Har du saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må de være styret i hende
innen 10.2.2020. Send en e-post til styret på: styret(at)nbf-ostland.no.
Vi trenger også en valgkomité. Vil du bidra her, så ta kontakt med styret
innen 1.12.2019.

Onsdag 25.3, kl. 18–21:
Norske laver
Former, farger og økologiske tilpasninger
Foredrag: Annie Aas Hovind
Visste du at Norge har et stort mangfold av lav? Ulike vekstformer og symbioseformer reflekterer økologiske tilpasninger. Kom og hør om lavenes mangfoldige verden!
Sted: ByKuben, Myntgata 2 – rett ved Kontraskjæret    OBS! Nytt møtested


Følg også med på Facebook.

 

     Alle er hjertelig velkommen på tur, kurs og møter.        2019

NBF-PlanteFoto