line decor
  
line decor
     
 
 
 
 
 
 
 
Styret i ØLA - 2018

Valgkomité har bestått av Svein Olav Drangeid,
Honorata Gajda og Marte Olsen.

------

Leder
: Line Hørlyk
Nestleder: Gunnar Klevjer
Kasserer: Jan Wesenberg
Styremedlem/økonomi/kurs/VBD: May Berthelsen
Styremedlem/WEB: Per Madsen
Styremedlem: Signe Magnus
Styremedlem/floravokter: Bjørn Håkon Smevold
Styremedlem/studentkontakt: Marte Olsen

CampanØLA

Leder: Geir Arne Evje
May Berthelsen
Tore Berg
Vilde Mürer
Ragnar Joakim Nese
Knut Bjørnstad
Bjørn Håkon Smevold
Siri Khalsa
Espen Sommer Værland

Andre verv

Revisor: Brita Stedje
Firbladet Redaktør:
Dag Hovind
Firbladet Redaksjon/Redaksjonsråd: Anders Often,
Jan Wesenberg, Per Madsen og Line Hørlyk
Distribusjon: Gunnar Klevjer
Webredaktør: Per Madsen
Facebook-redaktør: Geir Arne Evje
Valgkomité: Svein Oav DrangeidNBF-PlanteFoto