line decor
  
line decor
     
 
 
 
 
 
 
 
                      Styret i ØLA - 2019

Leder:                                     Line Hørlyk
Nestleder:                              Geir Arne Evje
Kasserer:                               May Berthelsen
WEB:                                      Per Madsen
Lokalflora:                             Jan Wesenberg
Floravokter:                           Bjørn Håkon Smevold
Aktivitetskoordinator:          Simen Hyll Hansen

ANDRE VERV UTENOM STYRET:
Revisor:                                  Brita Stedje
Redaktør Firbladet:               Dag Hovind
Redaksjonsråd Firbladet:     Line Hørlyk, Per Madsen,
                                                Jan Wesenberg og Anders Often
Facebook:                              Geir Arne Evje


CampanØLA:
Knut Bjørnstad, Bjørn Håkon Smevold, Siri Khalsa, Espen Sommer Værland,
Tore Berg, Maria Knagenhjelm Hertzberg og Svein Olav Drangeid.
NBF-kontakt: Svein Olav Drangeid

KONTAKT OSS:
post(at)nbf-ostland.no eller styret (at)nbf-ostland.no

SAKER ELLER SPØRSMÅL TIL FIRBLADET:
firbladet(at)nbf-ostland.no
Vi oppfordrer alle medlemmer til å sende inn bilder, turreferater, små artikler
eller annet blomsterrelatert stoff som kan være av interesse for Firbladets lesere. Skriv teksten som en enkel «brød» tekst på mail eller et vedlagt word-dokument. Bilde(r) legges ved som vedlegg. Utformingen tar redaktør seg av. Vi kan ikke love at alt kommer på trykk eller at tekster må forkortes noe, men vi gjør vårt beste.

Tidsfrist for saker til vår-nummeret: 15. mars
Tidsfrist for saker til høst-nummeret: 30. september.

Men saker ønskes tilsendt fortløpende hele året.
Vi gleder oss til å høre fra deg.


NBF-PlanteFoto