line decor
  
line decor
     
 
 
 
 
 
 
 
                      Styret i ØLA - 2023

Leder:
Geir Arne Evje               på gjenvalg i 2024
Nestleder:
Line Hørlyk                         på gjenvalg i 2025
Sekretær:
Susanne Lemmingson      på gjenvalg i 2024
Kasserer:
Svein Olav Drangeid      på gjenvalg i 2024

Styremedlemer:
Bjørn Håkon Smevold        på gjenvalg i 2024
Ida Marielle Mienna            på gjenvalg i 2025
Kristina Emelianova           på gjenvalg i 2025
Martin Rennemo                på gjenvalg i 2025
Per Madsen                       på gjenvalg i 2024

Kontaktperson Kryptoklubben og Ung
Botaniker
Bernhard Kløw Askedalen

Firbladet Redaktør
Jan Wesenberg

Redaksjonsrådet (Valgt for ett år)
Anders Often
Line Hørlyk
Simen Hyll Hansen
Svein Olav Drangeid
Geir Arne Evje
Per Madsen

Revisor
Brita Stedje                          på gjenvalg i 2024

KONTAKT OSS:
post(at)nbf-ostland.no eller styret(at)nbf-ostland.no

SAKER ELLER SPØRSMÅL TIL FIRBLADET:
firbladet(at)nbf-ostland.no
Vi oppfordrer alle medlemmer til å sende inn bilder, turreferater, små artikler
eller annet blomsterrelatert stoff som kan være av interesse for Firbladets lesere. Skriv teksten som en enkel «brød» tekst på mail eller et vedlagt word-dokument. Bilde(r) legges ved som vedlegg. Utformingen tar redaktør seg av. Vi kan ikke love at alt kommer på trykk eller at tekster må forkortes noe, men vi gjør vårt beste.

Tidsfrist for saker til vår-nummeret: 15. mars
Tidsfrist for saker til høst-nummeret: 30. september.

Men saker ønskes tilsendt fortløpende hele året.
Vi gleder oss til å høre fra deg.


NBF-PlanteFoto