line decor
  
line decor
     
 
 
 
 
 
 
 
Om oss
 
Østlandsavdelingen er en underavdeling av Norsk Botanisk Forening. Vi har medlemmer i Oslo og Akershus, og har tilholdssted på Botanisk hage og museum på Tøyen. Vi arrangerer spennende ekskursjoner i skog og mark; vi ser på ville planter, naturvern, økologi, kulturhistorie og mye annet. I tillegg har vi jevnlige møter der alle interesserte er velkomne.

Møteprogrammet spenner over mange temaer, deriblant lysbildeshow fra eksotiske steder, populærvitenskapelige foredrag, debatter og kurs.


Vennlig hilsen styret

En sommerdag med skogstorknebb og hundekjeks.

NBF-PlanteFoto