line decor
  
line decor
     
 
 
 
 
 

Riktig godt nytt år til alle våre medlemmer

og botanikk interesserte

 Årets turlister.       
Her er årets 2 turlister 2023. Turene vil også bli annonsert under Aktivitetskalenderen til hovedforeningen (siste oppdatert informasjon) samt på Facebooksidene til ØLA. Det er her dere må følge med på om turene går elle er forandret på noen måte.

Årsmøte 2023 - Arsmøtepapirene
Årsberetning for ØLA 2022
Budsjett 2023
Resultatregnskap 2022
ØLA-styret innstilling 2023

Turene i ØLA 2023 - Første halvår.

Turene på Villblomstenes dag 18. juni 2023

     Vårnummeret av Firbladet 2022.

                          


Tidligere nummere av Firbladet Publisert på issuu.

Start på arkivside: Firbladet fra 2001, 2002 og 2003.

Firbladet 2011-1 , Firbladet 2011-2, Firbladet 2012-1
Firbladet 2012-2, Firbladet 2013-1, Firbladet 2013-2
Firbladet 2014-1, Firbladet 2014-2, Firbladet 2015-1,
Firbladet 2015-2, Firbladet 2016-1, Firbladet 2016-2,
Firbladet 2017-1, Firbladet 2017-2, Firbladet 2018-1,
Firbladet 2018-2, Firbladet 2019-1, Firbladet 2019-2,
Firbladet 2020-1, Firbladet 2020-2,

Har du en e-postadresse? E-postadresser til medlemmene
sparer ØLA for portoutgifter og arbeid. Oppdater oss gjerne på post@botaniskforening.no.

Østlandsavdelingen er en lokalavdeling av Norsk Botanisk Forening
for Oslo og Akershus.

Vårt formål er:

  • å være bindeledd mellom personer med botanisk interesse, både amatør- og fagbotanikere.
  • å verne om naturen, særlig plantelivet.
  • å fremme interessen for botanikk ved ekskursjoner, kurs og foredrag, utgivelse av medlemsblad og eventuelt andre publikasjoner.

Byvandring i Oslo, med Jan Wesenberg. Planter rundt Akershus festning.
 
NBF-PlanteFoto
   
Redaksjonen: post@nbf-ostland.no, Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen,
WEB design og redaksjon: Per Madsen, Copyright © 2008 -2019
Oppdatert 09.01.2021