line decor
  
line decor
     
 
 
 
 
 


 Turlister og arrangementer 2024.     
Turliister/. Turene vil også bli annonsert underAktivitetskalenderen til hoved-foreningen (siste oppdatert informasjon) samt på Facebooksidene til ØLA.

Det er her dere må følge med på aktiviteter og turer, om de går eller er forandret
på noen måte.

Turene og aktiviteter i ØLA 2024

Turene på Villblomstenes dag 15'nde og 16'nde juni 2024

     Vårnummeret av Firbladet 2023.

                          


Tidligere nummere av Firbladet Publisert på issuu.

Start på arkivside: Firbladet fra 2001, 2002 og 2003.

Firbladet 2011-1 , Firbladet 2011-2, Firbladet 2012-1
Firbladet 2012-2, Firbladet 2013-1, Firbladet 2013-2
Firbladet 2014-1, Firbladet 2014-2, Firbladet 2015-1,
Firbladet 2015-2, Firbladet 2016-1, Firbladet 2016-2,
Firbladet 2017-1, Firbladet 2017-2, Firbladet 2018-1,
Firbladet 2018-2, Firbladet 2019-1, Firbladet 2019-2,
Firbladet 2020-1, Firbladet 2020-2,

Har du en e-postadresse? E-postadresser til medlemmene
sparer ØLA for portoutgifter og arbeid. Oppdater oss gjerne på post@botaniskforening.no.

Østlandsavdelingen er en lokalavdeling av Norsk Botanisk Forening
for Oslo og Akershus.

Vårt formål er:

  • å være bindeledd mellom personer med botanisk interesse, både amatør- og fagbotanikere.
  • å verne om naturen, særlig plantelivet.
  • å fremme interessen for botanikk ved ekskursjoner, kurs og foredrag, utgivelse av medlemsblad og eventuelt andre publikasjoner.

Byvandring i Oslo, med Jan Wesenberg. Planter rundt Akershus festning.
 
NBF-PlanteFoto
   
Redaksjonen: post@nbf-ostland.no, Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen,
WEB design og redaksjon: Per Madsen, Copyright © 2008 -2023
Oppdatert 05.11.2023
 
index