line decor
  
line decor
     
 
 
 
 
 

          
          Mens vi venter på at Korona-

    viruset skal bli borte og vi igjen

                trygt kan samles.

- starter vi så smått å se på turene som er satt opp i turlista for
våren 2020 og utover i sesongen. Se link til Firbladet under.

Utfordringen med turene nå er at vi trenger en forhånds-påmelding av de som ønsker å være med. Det er mye logistikk
som skal til,
og kanskje legger vi bare ut de turene som vi er
helt sikre på kan bli gjennomført.

Nye sider for ØLA er under utarbeidelse, og der har vi en kalender med mulighet til å registrere forhåndspåmeldte til turene, så kanskje dette er løsningen.

Vi får se.

Så minner vi også om fotokonkuransen som går nå:Enn så lenge ønsker vi alle våre medlemmer og andre blomsteinteresserte en blomstrende fin vår og forsommer.

Hilsen styret i ØLA           


Denne blomstrer nå (på enkelte plasser). Mogop     Vårnummeret av firbladet 2020.

                          

Tidligere nummere av Firbladet Publisert på issuu.
Firbladet 2011-1 , Firbladet 2011-2, Firbladet 2012-1
Firbladet 2012-2, Firbladet 2013-1, Firbladet 2013-2
Firbladet 2014-1, Firbladet 2014-2, Firbladet 2015-1,
Firbladet 2015-2, Firbladet 2016-1, Firbladet 2016-2,
Firbladet 2017-1, Firbladet 2017-2,

Har du en e-postadresse? E-postadresser til medlemmene
sparer ØLA for portoutgifter og arbeid. Oppdater oss gjerne på post@botaniskforening.no.

Østlandsavdelingen er en lokalavdeling av Norsk Botanisk Forening
for Oslo og Akershus.

Vårt formål er:

  • å være bindeledd mellom personer med botanisk interesse, både amatør- og fagbotanikere.
  • å verne om naturen, særlig plantelivet.
  • å fremme interessen for botanikk ved ekskursjoner, kurs og foredrag, utgivelse av medlemsblad og eventuelt andre publikasjoner.

Byvandring i Oslo, med Jan Wesenberg. Planter rundt Akershus festning.
 
NBF-PlanteFoto
   
Redaksjonen: post@nbf-ostland.no, Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen,
WEB design og redaksjon: Per Madsen, Copyright © 2008 -2019
Oppdatert 04.05.2020