line decor
  
line decor
     
 
 
 
 
 

     Vi ønsker alle våre medlemmer og andre
   blomsterinteresserte en riktig god sommer. 

     I juli er det få ekskursjoner, men i august
           er det full fart igjen. Følg med.  
Tirsdagstur i dag 04.08 Kl. 17:00  
Se Facebook  


Så minner vi også om fotokonkuransen som går nå:Enn så lenge ønsker vi alle våre medlemmer og andre blomsteinteresserte en blomstrende fin vår og forsommer
og sommer .

Hilsen styret i ØLA           
     Vårnummeret av firbladet 2020.

                          

Tidligere nummere av Firbladet Publisert på issuu.
Firbladet 2011-1 , Firbladet 2011-2, Firbladet 2012-1
Firbladet 2012-2, Firbladet 2013-1, Firbladet 2013-2
Firbladet 2014-1, Firbladet 2014-2, Firbladet 2015-1,
Firbladet 2015-2, Firbladet 2016-1, Firbladet 2016-2,
Firbladet 2017-1, Firbladet 2017-2,

Har du en e-postadresse? E-postadresser til medlemmene
sparer ØLA for portoutgifter og arbeid. Oppdater oss gjerne på post@botaniskforening.no.

Østlandsavdelingen er en lokalavdeling av Norsk Botanisk Forening
for Oslo og Akershus.

Vårt formål er:

  • å være bindeledd mellom personer med botanisk interesse, både amatør- og fagbotanikere.
  • å verne om naturen, særlig plantelivet.
  • å fremme interessen for botanikk ved ekskursjoner, kurs og foredrag, utgivelse av medlemsblad og eventuelt andre publikasjoner.

Byvandring i Oslo, med Jan Wesenberg. Planter rundt Akershus festning.
 
NBF-PlanteFoto
   
Redaksjonen: post@nbf-ostland.no, Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen,
WEB design og redaksjon: Per Madsen, Copyright © 2008 -2019
Oppdatert 04.05.2020