line decor
  
line decor
     
 
 
 
 
 Nå er ny
oppdatert liste for ekskursjoner og aktiviteter
i ØLA på plass, og vi har en
rettelser til allerede annonsert
tur
.

Ny oppmøtetid for:

VÅRBLOMSTRINGSTUR TIL HÅRUM-BURUDÅSEN I
HOLE PÅ RINGERIKE.

Tid: 11.00 på Sundvollen/ 10.00 fra Skøyen stasjon. Retur ved
14-tiden. Oppmøte: Sundvollen kl. 11.00, men kjørende fra Oslo
møter ved Skøyen stasjon kl. 10.00 for samkjøring til Sundvollen.
Kontakt Geir Arne Evje hvis du trenger skyss.
Turledere: Geir Arne Evje 97 68 29 09, Tor Kristensen 98 61 94 58.

Se forøvrig "Oppdatert Liste" og siden for Ekskursjoner.
Firbladet 2016-2. Høstnummeret.

Da er 2016-2 utgaven av firbladet trykket, og du kan lese det her.
Gi oss gjerne innspill, og tenk på oss når dere er der ute og finner
noe som dere vil dele med oss andre. Send inn artikler.
God lesning.

Hilsen oss i Firbladet.

Tidligere nummere av Firbladet Publisert på issuu.
Firbladet 2011-1 , Firbladet 2011-2, Firbladet 2012-1
Firbladet 2012-2, Firbladet 2013-1, Firbladet 2013-2
Firbladet 2014-1, Firbladet 2014-2, Firbladet 2015-1,
Firbladet 2015-2, Firbladet 2016-1,

Har du en e-postadresse? E-postadresser til medlemmene
sparer ØLA for portoutgifter og arbeid. Oppdater oss gjerne på post@botaniskforening.no.

Nå er forumet åpnet.
Kom og bli med som bruker.
Her kan du diskutere og spørre og
møte andre med botanisk interesse.
http://www.botaniskforening.no/forum/default.asp

Østlandsavdelingen er en lokalavdeling av Norsk Botanisk Forening
for Oslo og Akershus.
Vårt formål er
:

  • å være bindeledd mellom personer med botanisk interesse, både amatør- og fagbotanikere.
  • å verne om naturen, særlig plantelivet.
  • å fremme interessen for botanikk ved ekskursjoner, kurs og foredrag, utgivelse av medlemsblad og eventuelt andre publikasjoner.

Byvandring i Oslo, med Jan Wesenberg. Planter rundt Akershus festning 8.juni 2008
 
NBF-PlanteFoto
   
Redaksjonen: post@nbf-ostland.no, Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen,
WEB design og redaksjon: Per Madsen, Copyright © 2008 -2015
Oppdatert 12.11..2016