line decor
      
line decor
     
  Torsdag 19.10, 18.00–21.00:
Kurs i planteliv på Vestlandet – del 1
Kurset omfatter først og fremst artsmangfold og floristikk, men også økologi og
plantegeografiske problemstillinger.
Kursleder: Geir Arne Evje (976 82 909)
Sted/Oppmøte: Møterom på Oslo S – oppmøte ved NSB personalinngang i hovedhallen, til venstre for billettsalget.

NB! Det er viktig å møte presis da deltagere må låses inn
.


Torsdag 26.10, 18.00–21.00:
Kurs i planteliv på Vestlandet – del 2
Kurset omfatter først og fremst artsmangfold og floristikk, men også økologi og
plantegeografiske problemstillinger.
Kursleder: Geir Arne Evje (976 82 909)
Sted/Oppmøte: Møterom på Oslo S – oppmøte ved NSB personalinngang i hovedhallen, til venstre for billettsalget.

NB! Det er viktig å møte presis da deltagere må låses inn
.

Tirsdag 7.11, 18.30 – 21.00:
Herbarietirsdag

Hver første tirsdag i månedene november, desember, januar, februar og mars er det ‘herbarietirsdag’. Dette blir en mulighet til å bearbeide resultatene av feltsesongen:
- jobbe med pressete planter du har etter sesongen
- jobbe med artslister og kart du har fra sommerens turer
----- - foreningens eller egne
- jobbe med foto
- jobbe med Artsobservasjoner
- prate, diskutere og ha det hyggelig!

Møteansvarlig: Jan Wesenberg, 908 88 683
Sted: Lids hus (Botanisk museum), Botanisk hage, Tøyen
Offentlig transport: T-bane til Tøyen, derfra er det ca 500 m (6 minutter) å gå.

NB! Det er viktig å møte presis da deltagere må låses inn.

Her er hva Jan sier om Herbarietirsdagen.
Østlandsavdelingen har bestemt seg for å gjøre suksessen med tirsdagsturer til et helårstiltak, og innfører herbarietirsdag i perioden november–mars. Vi har fått lov av karplantekonservator Charlotte Sletten Bjorå ved Herbariet på Tøyen tilå komme og bruke Botanisk museum som base første tirsdag i disse
månedene.
Dette blir en mulighet til å bearbeide resultatene av feltsesongen: jobbe med
pressete planter, artslister og kart etter sommerens turer (foreningens eller
egne), fotografier, artsobservasjoner eller prate, diskutere og ha det hyggelig!
Vi vil også (hvis det er ønske om det) etter hvert kunne ha miniseminarer om vanskelige artsgrupper, for eksempel.
Når det gjelder pressete planter, må vi følge museets rutiner: planter som
kommer utenfra, skal kun håndteres i underetasjen (uren sone), og hvis de skal videre i systemet (overleveres til herbariet), må de fryses. Det betyr at om du har hatt med pressete planter på én herbarietirsdag og jobbet med dem i underetasjen, og legger dem (merket) i fryseren, så kan de neste herbarietirsdag tas med opp i lunsjrommet, slik at du kan jobbe med dem der, og eventuelt overlevere dem til herbariet. Vi bruker først og fremst lokalene i underetasjen og lunsjrommet.

Museet har grei nettilgang for gjester (du får kode sendt til mobilen), så ta gjerne med PC om du ønsker.


Torsdag 9.11, kl. 18.00

Sommerens blomsterbilder
Vi inviterer ØLAs medlemmer til å ta med seg årets blomsterbilder, og fortelle om sine blomsteropplevelser i året som har gått. Vi setter i utgangspunktet en begrensning på 20 bilder pr deltager, men kan økes noe avhengig av hvor mange ‘fotografer’ som melder seg. Vil du gjerne vise DINE bilder? Gi beskjed til Geir Arne, 976 82 909 eller garev@online.no

Kontaktpersoner: Geir Arne Evje, 976 82 909 og Siri Lie Olsen, 458 54 973
Sted: NINA Oslo, Forskningsparken, Gaustadalléen 21
Offentlig transport: T-bane til Blindern, derfra ca. 300 m (4 minutter) å gå.

NB! Det er viktig å møte presis da deltagere må låses inn.

Tirsdag 5.12, 18.30–21.00:
Herbarietirsdag

Hver første tirsdag i månedene november, desember, januar, februar og mars er det ‘herbarietirsdag’. Dette blir en mulighet til å bearbeide resultatene av feltsesongen:
- jobbe med pressete planter du har etter sesongen
- jobbe med artslister og kart du har fra sommerens turer
----- - foreningens eller egne
- jobbe med foto
- jobbe med Artsobservasjoner
- prate, diskutere og ha det hyggelig!

Møteansvarlig: Jan Wesenberg, 908 88 683
Sted: Lids hus (Botanisk museum), Botanisk hage, Tøyen
Offentlig transport: T-bane til Tøyen, derfra er det ca 500 m (6 minutter) å gå.

NB! Det er viktig å møte presis da deltagere må låses inn.

Her er hva Jan sier om Herbarietirsdagen.
Østlandsavdelingen har bestemt seg for å gjøre suksessen med tirsdagsturer til et helårstiltak, og innfører herbarietirsdag i perioden november–mars. Vi har fått lov av karplantekonservator Charlotte Sletten Bjorå ved Herbariet på Tøyen tilå komme og bruke Botanisk museum som base første tirsdag i disse
månedene.
Dette blir en mulighet til å bearbeide resultatene av feltsesongen: jobbe med
pressete planter, artslister og kart etter sommerens turer (foreningens eller
egne), fotografier, artsobservasjoner eller prate, diskutere og ha det hyggelig!
Vi vil også (hvis det er ønske om det) etter hvert kunne ha miniseminarer om vanskelige artsgrupper, for eksempel.
Når det gjelder pressete planter, må vi følge museets rutiner: planter som
kommer utenfra, skal kun håndteres i underetasjen (uren sone), og hvis de skal videre i systemet (overleveres til herbariet), må de fryses. Det betyr at om du har hatt med pressete planter på én herbarietirsdag og jobbet med dem i underetasjen, og legger dem (merket) i fryseren, så kan de neste herbarietirsdag tas med opp i lunsjrommet, slik at du kan jobbe med dem der, og eventuelt overlevere dem til herbariet. Vi bruker først og fremst lokalene i underetasjen og lunsjrommet.

Museet har grei nettilgang for gjester (du får kode sendt til mobilen), så ta gjerne med PC om du ønsker.

Torsdag 7.12, 18.00–22.00:
ØLAs TRADISJONSRIKE JULEMØTE
Foredrag ved Camilla Lindberg:
«Norske gress – hvem er de, og hvordan kom de hit?»

Sted: Hotel Scandic Oslo City, Europarådets plass 1 (ved Jernbanetorget),
Oslo Kl 18.00 Foredrag ved Camilla Lorange Lindberg: ‘Norske gress – hvem er de og hvordan kom de hit?’
Kl 19.30 Julebord med buffét av alle typer julemat. Eventuelle vegetarianere
får et vegetarisk alternativ Pris: kr 595. Drikke kommer i tillegg. Hver enkelt betaler direkte i restauranten.

Studentmedlemmer i Botanisk Forening sponses med kr 300.
Påmelding: Bindende påmelding sendes Geir Arne Evje, garev@online.no , senest 20. november
Ta med ektefelle, samboer eller venn(er) til et hyggelig julemøte i godt
botanisk selskap!


Alle aktivitetene er gratis å delta på, med unntak av julemøtet, hvor vi har en liten kuvertavift. Alle er hjertelig velkommen på tur, kurs og møter.

2017


NBF-PlanteFoto