line decor
      
line decor
     
  


Søndag 6.8 til mandag 7.8:
Slåttekurs i Nordmarka
Vi inviterer til slåttekurs på Svartorsetra i Nordmarka fra 6. til 7. august. Det blir
en unik mulighet til å lære om kulturhistorie og artsrikdommen i blomsterengene,
og alle vil få prøve å slå med ljå og lære om praktisk slåttearbeid. Det blir mat og
mulighet for overnatting på Studenterhytta i nydelige omgivelser i Nordmarka.
Kurset arrangeres i samarbeid med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
(NOA). Nærmere detaljer program og transport kommer på botaniskforening.no.
Påmelding innen 1. juli til Susanne Lemmingson (472 32 242, susanne.
lemmingson@gmail.com).


Lørdag 12.8, 10.30:
Strandplanter på Malmøya
Oslofjorden har mange flotte strender, og vi skal bli kjent med noen av de typiske
strandplantene. Kanskje vi finner tusengylden, og kanskje dverggylden? Her
finner vi også arter som strandrisp, saltbendel, aksveronika og annet. Området
er rikt på strandplanter, med overgang til artsrik tørrbakkevegetasjon. Ta med
niste og drikke for en hyggelig pause på strandberget. Lett og tørt terreng.
Turleder: Bjørn Håkon Smevold (951 94 245, bhsmevold@yahoo.co.uk)
Oppmøte: P-plassen rett før Solvik camping ved Skinnerbukta, nede i Skinnerbakken 10.30. Er du usikker på veien, kan du møte rett etter brua til Malmøya, ved kolonialen og den lille rundkjøringen der bussen snur, ti minutter
før.

Søndag 13.8, 11.00:
Slåttedugnad på Mikkelrud i Aurskog
Mikkelrud er en unik slåttemark full av blomstrende orkideer og slåtteblomster.
Bli med og lær deg å slå på en av fylkets flotteste slåttemarker.
Dugnadsleder: Kristina Bjureke (952 00 804)
Oppmøte: Direkte på Mikkelrud 11.00. Trenger du skyss eller har ledig plass i bil,
møt opp på plassen på P-plassen mellom Munch-museet og Botanisk hage 10.00.
De som skal være med, bør gi beskjed til kristina.bjureke@nhm.uio.no med
tanke på planlegging av samkjøring.

Onsdag 16.8, 17:00 - 19:00:
Slåttekveld i Botanisk hage
Slå et slag for slåttemarker! De tilhører våre mest artsrike naturtyper, og vi
har en her i Botanisk hage. Vi ser på hvilke blomster som vokser der, og på mangfoldet av insekter den huser. Deretter tar vi fram ljåene og slår enga,
med instruksjoner for dem som ikke har gjort det før.
Tid og sted: 16. aug. 2017 17:00 - 19:00, Oppmøte foran Botanisk museum (Lids hus) Les mer her:


Torsdag 17.8, 10:00-19:00
Slåttedugnad på Ola Narr
Velkommen til slåttedugnad på engene på Ola Narr på Tøyen. I dag (2.august) blomstrer fagerknoppurt, hjorterot og smaltimotei. For at mesteparten skal ha blomstret og satt frø blir slåtten 17.august. Vi får den kjente svenske "Lie-Mats", Mats Rosengren, som instruktør.

Praktisk informasjon: Har du egen ljå kan du gjerne ta den med. Ellers har vi flere til utlån. Velkommen til slåttedugnad! Mer informasjon kommer, men sett av dagen om du kan!

.

Søndag 27.8, 12.00–15.00:
Skjøtsel av blomsterenger på Lilløyplassen
Svartelistet kanadagullris har spredd seg og fortrenger blomsterengene på Lilløyplassen. Ta med deg venner og familie og bli med på dugnad for å redde
de mange sjeldne plantene som finnes der.
Det blir servering av vafler, saft, te og kaffe.
Dugnadsleder: Signe Magnus (901 19 039)
Sted: Lilløyplassen naturhus, Oksenøyveien 100, Bærum.

Tirsdag 29.8, 17.00–19.00:
Svartelistedugnad
Vi drar til Lilløyplassen naturhus nok en gang for å kverke mer kanadagullris. Ta med arbeidshansker.

Dugnadsleder: Signe Magnus (901 19 039)
Sted: Lilløyplassen naturhus, Oksenøyveien 100, Bærum.

Søndag 3.9, 11.00–19.00:
Soppens dag
Høst er sopptid! Felles tur med Follo sopp- og nyttevekstforening. Soppforeningen stiller med turleder og holder soppkontroll i etterkant. Det er mulighet for å finne både spennende planter og sopp i området. Kanskje kommer vi hjem med nok matsopp til en bedre middag også? Ta med soppkurv, kniv, bokser eller poser til ukjent sopp, pluss mat og drikke. Tørt og lettgått terreng.

Oppmøte: Breivoll i Ås, på den øverste P-plassen.

Tirsdag 5.9, 17.00:
Tirsdagstur
Se tirsdagsturen 2. mai for utfyllende opplysninger.

Fredag 8.9 og lørdag 9.9:
Lavkurs for nybegynnere
Har du lyst til å lære mer om lavens rolle i naturen, samt kjennetegn på de
vanligste artene? En av Norges fremste laveksperter holder kurs for oss. Vi
starter med teorikurs fredag kveld, og fortsetter med ekskursjon i Østmarka på lørdag.
Samkjøring under ekskursjonen kan avtales fredag kveld. Ta med lupe, mat og
drikke til ekskursjonen lørdag.

Påmelding innen 1. september til Siri Lie Olsen
(458 54 973, siri.l.olsen@gmail.com).


På fredag: Kom gjerne tidligere på kvelden,
før kurset starter, for sosialt samvær over en matbit, middag og/eller godt drikke.
Kursleder: Einar Timdal
Oppmøtested/-tid fredag 8.9: Café Abel 18.00.
Oppmøtested/-tid lørdag 9.9: Skullerud T-banestasjon 10.00.

Søndag 10.9, 11.30:
Tur til Langøyene
Langøyene i Oslofjorden har en rik flora. Her er det mulighet for interessante
funn, blant annet Sorbus-arter (asal). Enkelt og tørt terreng. Ta med mat og
drikke på turen.

Turleder: Tore Berg (975 03 649)
Oppmøte: Rådhusbrygga/Aker brygge.

Onsdag 13.9, 18.00–20.00:
Kurs om lauvtrær
Er du usikker på lauvtrær? Nå har du muligheten til å bli bedre kjent med dem.
Kursleder: Anders Often (454 20 213) i samarbeid med NHM (Naturhistorisk
museum på Tøyen)
Oppmøte: Lids hus (Botanisk museum), Botanisk hage, Tøyen.

Søndag 17.9, 10.00–16.00: *
Luking av sibirbergknapp
Dragehode er en sjelden plante som i dag trues av gjengroing. Det er særlig sibirbergknapp vi skal luke bort. Vi inviterer alle til å bli med for å redde
bestanden av dragehode på Nakholmen i Oslofjorden. Ta med sitteunderlag –
det er slitsomt å stå krumbøyd og luke. Etter dugnaden blir det en ekskursjon for å se på den rike floraen på øya. Og det blir piknik.

Meld deg på til Gunnar Klevjer (917 69 307, gunnarklevjer[at]gmail.com), så vet vi hvor mye mat som skal kjøpes inn.

Dugnads- og turleder:
Ivar Holtan (900 17 129)
Oppmøte/transport: Båtrute B1 går fra Rådhusbrygga 10.00.
Ankomst Nakholmen 10.38. Retur fra Nakholmen hver time.

Søndag 24.9, 11.00:
Pøbelgrandugnad på Løkeneshalvøya
Vi inviterer til edelgrandugnad på Løkeneshalvøya i Asker. Edelgran har spredd
seg i landskapsvernområdet og naturreservatet og fortrenger mange av de
sjeldne og truede plantene der. Vi stiller med utstyr som greinsakser og arbeidshansker, og det blir servering av mat til de frammøtte. Ta med deg venner og familie og bli med på dugnad. Dugnaden er et samarbeid mellom Norsk Botanisk Forening (ØLA), Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA), WWF og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Meld deg på til Gunnar Klevjer (917 69 307, gunnarklevjer [at]gmail.com), så
vet vi hvor mye mat som skal kjøpes inn.


Dugnadsledere (fra ØLA): Geir Arne Evje og Gunnar Klevjer
Oppmøte: P-plassen ved Spiradammen.

Tirsdag 26.9, 17.00–19.00:
Svartelistedugnad
Blankmispel er et stort problem i Ekebergskråningen. Vi forsøker å redusere
problemet. Ta med klipperedskap og arbeidshansker.
Dugnadsleder: Anders Often (454 20 213)
Sted: Ekebergparken.

Søndag 1.10, 11.00–14.00:
Luking av gravbergknapp på Hovedøya
Vi fortsetter fjorårets luking av gravbergknapp, som fortrenger naturlig flora på
kalkbergene. Arbeidet går ut på å luke så mye gravbergknapp som mulig. Ta
med noe å sitte på. Det er bedre å sitte og luke enn å stå bøyd. Norsk Botanisk
Forening byr på lunsj til de som deltar.

Meld deg på til Gunnar Klevjer (917 69 307, gunnarklevjer[at]gmail.com), så
vet vi hvor mye mat som skal kjøpes inn.


Dugnadsleder: Gunnar Klevjer (917 69 307)
Oppmøte: Rådhusbrygga, Utstikker Hovedøya 10.55.

Tirsdag 3.10, 16.00:

Årets siste tirsdagstur
Det er så sent på året at det begynner å bli tidlig mørkt. Det blir derfor avmarsj
kl 16.00. Hvis du har mulighet til å komme til Baker Hansen fra kl 14.45, så
spiser vi litt og prater om hvor dagens tirsdagstur går. Se ellers tirsdagsturen
2.5 for utfyllende opplysninger.

Søndag 8.10, 11.00:
Ruderattur i Oslo
Vi starter fra Storo T-banestasjon og går nedover i byen. For alle som lurer på
hva «ruderat» betyr, er det i botanisk sammenheng betegnelsen på forstyrrede steder, som industriområder og bymiljøer langs gater og gjerder. Planter på slike steder kalles ofte for ruderatplanter. Mange av ruderatplantene blomstrer om høsten.
Turleder: Tore Berg (975 03 649)
Oppmøte: Storo T-banestasjon.

Søndag 15.10, 11.00–13.00:
Mosenes dag
Vi feirer dagen med mosetur i lett og tørt terreng på Kalvøya i Bærum. På den
kalkrike Kalvøya kan vi forvente å finne mange interessante moser. Ta med mat
og drikke.
Turleder: Svein Olav Drangeid (918 09 264)
Oppmøte: Gangbrua fra Sandvika til Kalvøya over E18.

Torsdag 19.10, 18.30–21.00:
Kurs i planteliv på Vestlandet – del 1
Kurset omfatter først og fremst artsmangfold og floristikk, men også økologi og
plantegeografiske problemstillinger. Kom gjerne tidligere på kvelden, før kurset
starter, for sosialt samvær over en matbit, middag og/eller godt drikke.
Kursleder: Geir Arne Evje (976 82 909)
Sted: Café Abel, John Colletts plass (Vestgrensa 2), ved Blindern.

Torsdag 26.10, 18.30–21.00:
Kurs i planteliv på Vestlandet – del 2
Kurset omfatter først og fremst artsmangfold og floristikk, men også økologi og
plantegeografiske problemstillinger. Kom gjerne tidligere på kvelden, før kurset
starter, for sosialt samvær over en matbit, middag og/eller godt drikke.
Kursleder: Geir Arne Evje (976 82 909)
Sted: Café Abel, John Colletts plass (Vestgrensa 2), ved Blindern.

Tirsdag 7.11, 18.30–21.00:
Herbarietirsdag
Østlandsavdelingen har bestemt seg for å gjøre suksessen med tirsdagsturer til
et helårstiltak, og innfører herbarietirsdag i perioden november–mars. Vi har fått
lov av karplantekonservator Charlotte Sletten Bjorå ved Herbariet på Tøyen til
å komme og bruke Botanisk museum som base første tirsdag i disse
månedene.
Dette blir en mulighet til å bearbeide resultatene av feltsesongen: jobbe med
pressete planter, artslister og kart etter sommerens turer (foreningens eller
egne), fotografier, artsobservasjoner eller prate, diskutere og ha det hyggelig! Vi
vil også (hvis det er ønske om det) etter hvert kunne ha miniseminarer om vanskelige artsgrupper, for eksempel.
Når det gjelder pressete planter, må vi følge museets rutiner: planter som
kommer utenfra, skal kun håndteres i underetasjen (uren sone), og hvis de skal videre i systemet (overleveres til herbariet), må de fryses. Det betyr at om du har hatt med pressete planter på én herbarietirsdag og jobbet med dem i underetasjen, og legger dem (merket) i fryseren, så kan de neste herbarietirsdag tas med opp i lunsjrommet, slik at du kan jobbe med dem der, og eventuelt overlevere dem til herbariet. Vi bruker først og fremst lokalene i underetasjen og lunsjrommet.
Museet har grei nettilgang for gjester (du får kode sendt til mobilen), så ta gjerne
med PC om du ønsker.

Torsdag 9.11, 18.30–21.00:

Sommerens blomsterbilder
Vi inviterer ØLAs medlemmer til å ta med seg årets blomsterbilder, og fortelle
om sine blomsteropplevelser i året som har gått. Vi setter en begrensning på
20 bilder per deltaker. Kom gjerne tidligere på kvelden, før møtet starter, for
sosialt samvær over en matbit, middag og/eller godt drikke.
Sted: Café Abel, John Colletts plass (Vestgrensa 2), ved Blindern.

Tirsdag 5.12, 18.30–21.00:
Herbarietirsdag
Se herbarietirsdagen 7. november for utfyllende opplysninger.

Torsdag 7.12, 18.00–22.00:
Det tradisjonelle julemøtet
Vi innhenter et tilbud fra Café Abel som inkluderer middag, og kaffe/te. Øvrig
drikke betaler hver enkelt selv. Nærmere informasjon blir gitt når vi har detaljer
om pris og aktuelle retter. Her er det obligatorisk påmelding.
Det blir foredrag ved Camilla Lindberg: «Norske gress – hvem er de, og hvordan
kom de hit?»
Sted: Café Abel, John Colletts plass (Vestgrensa 2), ved Blindern.


Alle aktivitetene er gratis å delta på, med unntak av julemøtet, hvor vi har en liten kuvertavift. Alle er hjertelig velkommen på tur, kurs og møter.

2017


NBF-PlanteFoto