line decor
      
line decor
     
  


Søndag 27.8, 12.00–15.00:
Skjøtsel av blomsterenger på Lilløyplassen

Svartelistet kanadagullris har spredd seg og fortrenger blomsterengene på Lilløyplassen. Ta med deg venner og familie og bli med på dugnad for å redde
de mange sjeldne plantene som finnes der.
Det blir servering av vafler, saft, te og kaffe.

Dugnadsleder: Signe Magnus (901 19 038)
Sted: Lilløyplassen naturhus, Oksenøyveien 100, Bærum.


Tirsdag 29.8, 17.00–19.00:
Svartelistedugnad

Vi drar nok en gang til Lilløyplassen naturhus for å kverke mere kanadagullris. Ta med arbeidshansker.

Dugnadsleder: Geir Arne Evje 97 68 29 09
Sted: Lilløyplassen Naturhus, Oksenøyveien 100, Bærum.
Transport: Vi forsøker å samordne felles transport for å være mest mulig
effektive.

Offentlig transport: Ta buss til stoppestedet FORNEBU VEST. Finn rutetider
til denne holdeplassen på ruter.no. Hit går blant annet linje 31 Fornebu og
linje 28 Fornebu. Det er ca 1,7 km å gå fra bussholdeplassen til Lilløyplassen Naturhus.


Søndag 3.9, 11.00–19.00:
Soppens dag
Høst er sopptid! Felles tur med Follo sopp- og nyttevekstforening. Soppforeningen stiller med turleder og holder soppkontroll i etterkant. Det er mulighet for å finne både spennende planter og sopp i området. Kanskje kommer vi hjem med nok matsopp til en bedre middag også? Ta med soppkurv, kniv, bokser eller poser til ukjent sopp, pluss mat og drikke. Tørt og lettgått terreng.

Oppmøte: Breivoll i Ås, på den øverste P-plassen.


Tirsdag 5.9, 17.00:
Tirsdagstur
Se tirsdagsturen 2. mai for utfyllende opplysninger.

Fredag 8.9 og lørdag 9.9:
Lavkurs for nybegynnere
Har du lyst til å lære mer om lavens rolle i naturen, samt kjennetegn på de
vanligste artene? En av Norges fremste laveksperter holder kurs for oss. Vi
starter med teorikurs fredag kveld, og fortsetter med ekskursjon i Østmarka på lørdag.
Samkjøring under ekskursjonen kan avtales fredag kveld. Ta med lupe, mat og
drikke til ekskursjonen lørdag.

Påmelding innen 1. september til Siri Lie Olsen
(458 54 973, siri.l.olsen@gmail.com).


OBS!! Nytt oppmøtested fredag. Se under

Kursleder: Einar Timdal
Oppmøtested/-tid fredag 8.9:
NSB personalinngang i hovedhallen på Oslo S (20 meter til venstre for billettsalget).
Oppmøtested/-tid lørdag 9.9: Skullerud T-banestasjon 10.00.

Søndag 10.9, 11.30:
Tur til Langøyene
Langøyene i Oslofjorden har en rik flora. Her er det mulighet for interessante
funn, blant annet Sorbus-arter (asal). Enkelt og tørt terreng. Ta med mat og
drikke på turen.

Turleder: Tore Berg (975 03 649)
Oppmøte: Rådhusbrygga/Aker brygge.

Onsdag 13.9, 18.00–20.00:
Kurs om lauvtrær
Er du usikker på lauvtrær? Nå har du muligheten til å bli bedre kjent med dem.
Kursleder: Anders Often (454 20 213) i samarbeid med NHM (Naturhistorisk
museum på Tøyen)
Oppmøte: Lids hus (Botanisk museum), Botanisk hage, Tøyen.

Søndag 17.9, 10.00–16.00: *
Luking av sibirbergknapp
Dragehode er en sjelden plante som i dag trues av gjengroing. Det er særlig sibirbergknapp vi skal luke bort. Vi inviterer alle til å bli med for å redde
bestanden av dragehode på Nakholmen i Oslofjorden. Ta med sitteunderlag –
det er slitsomt å stå krumbøyd og luke. Etter dugnaden blir det en ekskursjon for å se på den rike floraen på øya. Og det blir piknik.

Meld deg på til Gunnar Klevjer (917 69 307, gunnarklevjer[at]gmail.com), så vet vi hvor mye mat som skal kjøpes inn.

Dugnads- og turleder:
Ivar Holtan (900 17 120)
Oppmøte/transport: Båtrute B1 går fra Rådhusbrygga 10.00.
Ankomst Nakholmen 10.38. Retur fra Nakholmen hver time.

Søndag 24.9, 11.00:
Pøbelgrandugnad på Løkeneshalvøya
Vi inviterer til edelgrandugnad på Løkeneshalvøya i Asker. Edelgran har spredd
seg i landskapsvernområdet og naturreservatet og fortrenger mange av de
sjeldne og truede plantene der. Vi stiller med utstyr som greinsakser og arbeidshansker, og det blir servering av mat til de frammøtte. Ta med deg venner og familie og bli med på dugnad. Dugnaden er et samarbeid mellom Norsk Botanisk Forening (ØLA), Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA), WWF og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Meld deg på til Gunnar Klevjer (917 69 307, gunnarklevjer [at]gmail.com), så
vet vi hvor mye mat som skal kjøpes inn.


Dugnadsledere (fra ØLA): Geir Arne Evje og Gunnar Klevjer
Oppmøte: P-plassen ved Spiradammen.

Søndag 1.10, 11.00–14.00:
Luking av gravbergknapp på Hovedøya
Vi fortsetter fjorårets luking av gravbergknapp, som fortrenger naturlig flora på
kalkbergene. Arbeidet går ut på å luke så mye gravbergknapp som mulig. Ta
med noe å sitte på. Det er bedre å sitte og luke enn å stå bøyd. Norsk Botanisk
Forening byr på lunsj til de som deltar.

Meld deg på til Gerd Nordby (924 33 638, gernordb@online.no), så
vet vi hvor mye mat som skal kjøpes inn.


Dugnadsleder: Gerd Nordby (924 33 638)
Oppmøte: Rådhusbrygga, Utstikker Hovedøya 10.55.

Tirsdag 3.10, 16.00:

Årets siste tirsdagstur
Det er så sent på året at det begynner å bli tidlig mørkt. Det blir derfor avmarsj
kl 16.00. Hvis du har mulighet til å komme til Baker Hansen fra kl 14.45, så
spiser vi litt og prater om hvor dagens tirsdagstur går. Se ellers tirsdagsturen
2.5 for utfyllende opplysninger.

Søndag 8.10, 11.00:
Ruderattur i Oslo
Vi starter fra Storo T-banestasjon og går nedover i byen. For alle som lurer på
hva «ruderat» betyr, er det i botanisk sammenheng betegnelsen på forstyrrede steder, som industriområder og bymiljøer langs gater og gjerder. Planter på slike steder kalles ofte for ruderatplanter. Mange av ruderatplantene blomstrer om høsten.
Turleder: Tore Berg (975 03 649)
Oppmøte: Storo T-banestasjon.

Søndag 15.10, 11.00–13.00:
Mosenes dag
Vi feirer dagen med mosetur i lett og tørt terreng på Kalvøya i Bærum. På den
kalkrike Kalvøya kan vi forvente å finne mange interessante moser. Ta med mat
og drikke.
Turleder: Svein Olav Drangeid (918 09 264)
Oppmøte: Gangbrua fra Sandvika til Kalvøya over E18.

Torsdag 19.10, 18.00–21.00:
Kurs i planteliv på Vestlandet – del 1
Kurset omfatter først og fremst artsmangfold og floristikk, men også økologi og
plantegeografiske problemstillinger.
Kursleder: Geir Arne Evje (976 82 909)
Sted: Nærmere informasjon om sted kommer senere

Torsdag 26.10, 18.00–21.00:
Kurs i planteliv på Vestlandet – del 2
Kurset omfatter først og fremst artsmangfold og floristikk, men også økologi og
plantegeografiske problemstillinger.
Kursleder: Geir Arne Evje (976 82 909)
Sted: Nærmere informasjon om sted kommer senere

Tirsdag 7.11, 18.30–21.00:
Herbarietirsdag
Østlandsavdelingen har bestemt seg for å gjøre suksessen med tirsdagsturer til
et helårstiltak, og innfører herbarietirsdag i perioden november–mars. Vi har fått
lov av karplantekonservator Charlotte Sletten Bjorå ved Herbariet på Tøyen til
å komme og bruke Botanisk museum som base første tirsdag i disse
månedene.
Dette blir en mulighet til å bearbeide resultatene av feltsesongen: jobbe med
pressete planter, artslister og kart etter sommerens turer (foreningens eller
egne), fotografier, artsobservasjoner eller prate, diskutere og ha det hyggelig! Vi
vil også (hvis det er ønske om det) etter hvert kunne ha miniseminarer om vanskelige artsgrupper, for eksempel.
Når det gjelder pressete planter, må vi følge museets rutiner: planter som
kommer utenfra, skal kun håndteres i underetasjen (uren sone), og hvis de skal videre i systemet (overleveres til herbariet), må de fryses. Det betyr at om du har hatt med pressete planter på én herbarietirsdag og jobbet med dem i underetasjen, og legger dem (merket) i fryseren, så kan de neste herbarietirsdag tas med opp i lunsjrommet, slik at du kan jobbe med dem der, og eventuelt overlevere dem til herbariet. Vi bruker først og fremst lokalene i underetasjen og lunsjrommet.
Museet har grei nettilgang for gjester (du får kode sendt til mobilen), så ta gjerne
med PC om du ønsker.

Torsdag 9.11, 18.30–21.00:

Sommerens blomsterbilder
Vi inviterer ØLAs medlemmer til å ta med seg årets blomsterbilder, og fortelle
om sine blomsteropplevelser i året som har gått. Vi setter en begrensning på
20 bilder per deltaker.
Sted: Nærmere informasjon om sted kommer senere.

Tirsdag 5.12, 18.30–21.00:
Herbarietirsdag
Se herbarietirsdagen 7. november for utfyllende opplysninger.

Torsdag 7.12, 18.00–22.00:
Det tradisjonelle julemøtet

Det blir foredrag ved Camilla Lindberg: «Norske gress – hvem er de, og hvordan
kom de hit?»
Sted: Nærmere informasjon om sted kommer senere


Alle aktivitetene er gratis å delta på, med unntak av julemøtet, hvor vi har en liten kuvertavift. Alle er hjertelig velkommen på tur, kurs og møter.

2017


NBF-PlanteFoto