line decor
  
line decor
     
 
 
 
 
 
 
 
Firbladet

 

Redaksjonen i Firbladet har startet arbeidet med å digitalisere alle tidligere utgaver av bladet. Det er et stort arbeid som vil ta noe tid, men nytteverdien vil blant annet være at du kan gjøre fritekstsøk i tidligere artikler. Vi presenterer her, som en begynnelse, årgangene 2004 og 2005.
Firbladet for inneværende år vil bare være tilgjengelig for ØLAs medlemmer. Vanligvis kommer Firbladet ut med fire nummer i året. Nummer 1 i 2006 kom ut i februar. Og nummer 2 kom i april. Neste utgave vil foreligge på sensommeren, og nummer 4 kommer i løpet av høsten.


Vi er stadig interessert i å få mer stoff til bladet fra leserne, så send oss gjerne noen ord og/eller bilder. Fra nå av vil vi dessuten kunne gjengi bildene fra bladet i farger på denne hjemmesiden.

God lesning!
Hilsen Firblad-redaksjonen

 

2008-1
2007-1 2007-2 2007-3
2006-1 2006-2 2006-3
2005-1 2005-2 2005-3 2005-4
2004-1 2004-2 2004-3 2004-4
2003-1 2003-2 2003-3 2003-4
2002-1 2002-2 2002-3 2002-4

 


NBF-PlanteFoto