line decor
  
line decor
     
 
 
 
 
 
 
 
Styret i ØLA - 2016

Leder: Line Hørlyk (1 år)
Nestleder: Gunnar Klevjer (2 år)
Kasserer: Jan Wesenberg (1 år)
Økonomi: May Berthelsen (1 år)
Styremedlem: Per Madsen (2 år)
Styremedlem: Signe Magnus (1 år)
Styremedlem: Bjørn Håkon Smevold (2 år)
Revisor: Brita Stedje (1 år)

Honorata Kaja Gajda går ut av ØLAstyret for å bli daglig leder i Norsk Botanisk Forening. Hun overtar jobben etter Torborg Galteland.

Valgkomité

Øystein Ruden (1 år)
Svein Olav Drangeid (2 år)

Aktivitetsgruppe

Leder: Geir Arne Evje
Tore Berg
Knut Bjørnstad
Anders Often
Hanne Utigard
Bjørn Håkon Smevold
Siri Lie Olsen
May Berthelsen

Firbladet

Firbladet Redaktør: Dag Hovind
Redaksjon: Anders Often, Jan Wesenberg, Per Madsen
og Line Hørlyk
Distribusjon: Gunnar Klevjer

Web Redaktør, hjemmeside: Per Madsen
Facebook/web: Geir Arne Evje

NBF-PlanteFoto